מהי "הכוורת -בנק הזמן"?

מהי "הכוורת -בנק הזמן"?

בינואר 2013 השיקה עיריית רעננה יחד עם מתנדבי תנועת של"מ

את בנק הזמן, במטרה להעמיק את קשרי הגומלין בין התושבים,

"המפקידים" את זמנם ע"י מתן עזרה ו"פודים" את זמנם כאשר הם נותנים שעה למישהו  

אחר בקהילה.

בנק הזמן הינו מותג של החברה למתנ"סים .ה"בנק" פועל כמיזם של תנועת של"מ (שרות

לאומי למבוגר) הפועלת בתוך החברה למתנ"סים, ובראשו רכז ארצי בהתנדבות.

מנהלי סניף הבנק ברעננה הינם מתנדבים (חברי תנועת של"מ)

הרעיון בבסיס תכנית זו הוא, העלאת הסולידריות החברתית בפתיחת בנק ידידותי וזמין

לכל תושב ותושב  

הנחת היסוד, שהינה כלל בסיסי ב"בנק":

כל אחד יכול לתת כל אחד חייב לקבל.

המטרה: ליצור חברה מאושרת ותומכת בבחינת :"ישראל ערבים  זה לזה"

כללי יסוד: שעה שווה שעה. (שעת מתן של מורה לגיטרה  שווה לזו של השרברב)

 הבסיס לחישוב הינו שעה עגולה. החלפת שעות הינה על בסיס

פרטני וגם כמשימה קבוצתית הפעילות בתוך ה"בנק" מבוססת על

קוד אתיקה מחייב ומהווה תנאי להתקשרות למיזם עם המותג "בנק הזמן"

 בחברה למתנ"סים.

 

במהלך 2014 הצטרף למיזם "בנק הזמן" אריה בן דוד,  שידרג ושכלל את הרעיון. אריה

וציוותו פיתחו תוכנה אינטרנטית המאפשרת התקשרות עצמית on line וחוסכת את

התערבות הצוות בשידוך בין "הלקוחות." כמו- כן  אריה בן דוד מציע אפשרות נוספת להמרה

לא שעה תמורת שעה אלא כל שעה = 60 פרחים הנקראים: "פרחי רעננה"

"כוורת -בנק הזמן" מאפשרת  הקמת רשתות חברתיות בקהילה ומנוהלת ע"י צוות היגוי

הבנוי ממתנדבי תנועת של"מ.

מנהל הסניף וחברי ועדת ההיגוי רשאים להחליף זמן ב"בנק" אך לא במסגרת תפקידם

הארגוני. מחליפי הזמן אינם מתנדבים.

ה"כוורת -בנק הזמן" מזמינה את התושבים לצרוך משאבים שאינם מנוצלים כמו גימלאים

בעלי ידע מומחיות וניסיון,  לצרכים ללא עלות כספית, צרכים שלא מתוקצבים.