מרחב הקבוצות מאפשר לכל קבוצה לנהל את התוכן שלה בכוורת. בדף הקבוצה יש מקום למידע על הקבוצה ועל התכנים שפורסמו בקבוצה: ניהול של יוזמות, הצעות ובקשות לקבוצה. בעתיד תוכל כל קבוצה להגדיר לעצמה מטבע קבוצתי.